Thông báo
Loading...
  Tin tức

Xu hướng nghiên cứu khoa học xã hội liên ngành trong xuất bản quốc tế
Sáng ngày 6/3/2019, Khoa KTCT tổ chức seminar khoa học về xu hương nghiên cứu khoa học xã hôi liên ngành trong xuất bản quốc tế. Diễn giả là TS Trần Quang Tuyến , giảng viên Khoa KTCT, giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế-Xã hội. Buổi seminar thu hút đông đảo giảng viên trong khoa tham dự

Đạo đức học thuật trong KHXH&NV và những khoảng trống
Đằng sau hiện tượng đạo văn trong Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) là những khoảng trống về đạo đức học thuật, cụ thể là các quy định và thực hành đạo đức học thuật còn đang có những khiếm khuyết.

  Tin tức ĐHKT
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn