Thông báo
Loading...
  Tin tức

Khoa Kinh tế Chính trị kết nạp Đảng viên mới
Sáng ngày 10/07/2017 , Chi bộ Khoa kinh tế Chính trị vui mừng tổ chức buổi lễ kết nạp Đảng cho 5 quần chúng ưu tú gồm sinh viên Trương Quế Hằng – QH 2013E KT, Phạm Thị Yến – QH 2013E KT, Đỗ Thu Phương – QH 2014E KT, Nguyễn Thị Minh Hằng – QH 2014E KT, Nguyễn Thị Huyền – QH 2014 E KT. Lễ kết nạp được tổ chức trang trọng, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

  Tin tức ĐHKT
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn