Thông báo
Loading...
Thông báo xét chọn sinh viên nhận Học bổng Yamada

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong kỳ I năm học 2019 - 2020;

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn...

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD /sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng cho Khoa KTCT: 01

4. Hồ sơ học bổng:

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng điểm kỳ I năm học 2019 - 2020 của sinh viên, có xác nhận của trường;

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét chọn học bổng;

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động lớp, Đoàn, Hội và hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn...

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên, Ngày sinh, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Hồ sơ nạp về VPK muộn nhất 10h00 ngày 11/6/2020.

Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn