Thông báo
Loading...
Danh sách các đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Danh sách đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ năm 2015 đến nay.

STT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm đề tài


ĐỀ TÀI CẤP ĐHQGHN NGHIỆM THU TỪ NĂM 2015 ĐẾN NAY5

Hoàn thiện thể chế kinh tế cho ngành công nghiệp hỗ trợ theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam: trường hợp ngành công nghiệp ô tô

QG.12.52

TS. Trần Đức Hiệp

11

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành, dài hạn, đa mục đích đánhgiá biến động kinh tế - xã hội – môi trường Việt Nam

QGĐA.12.05

TS. Nguyễn Thuỳ Anh

19

Tổng kết 8 mối quan hệ lớn trong 30 năm đổi mới ở Việt Nam

QGTĐ.14.02

PGS.TS. Phạm Văn Dũng

24

Tác động của phân quyền tài chính đến sản xuất nông nghiệp Việt Nam

QG.15.38

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp

25

Tham nhũng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: bằng chứng kinh tế lượng mới từ phân tích các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

QG.15.40

TS. Trần Quang Tuyến


DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NGHIỆM THU TỪ NĂM 2015 ĐẾN NAY14

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở một số nước Đông Âu và hàm ý chính sách cho Việt Nam

KT.15.14

Nguyễn Thị Thu Hoài

15

Dự báo ảnh hưởng của sự hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN đến thị trường giáo dục đại học của Việt Nam

KT.15.15

Nguyễn Thuỳ Anh

23

Đánh giá tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015

KT.16.05

Lê Thị Hồng Điệp

31

Tín dụng cho sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

KT.17.04

Đỗ Anh Đức

36

Vai trò của giáo dục đại học đối với kinh tế xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam

KT.17.09

Nguyễn Thùy Anh

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn