Thông báo
Loading...
Nhận bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy và hệ chính quy - Chương trình bằng kép tốt nghiệp đợt tháng 3/2016

Thông báo số 415/TB-ĐHKT ngày 18/3/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Căn cứ các Quyết định công nhận tốt nghiệp số 356/QĐ-ĐHKT, 356/QĐ-ĐHKT, 356/QĐ-ĐHKT và 356/QĐ-ĐHKT ngày 09/3/2016, Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đào tạo cử nhân chính quy và hệ chính quy - Chương trình đào tạo bằng kép về thời gian và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2016 như sau:

  • Thời gian nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp: từ ngày 31/3/2016 đến hết ngày 04/4/2016 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật).

  • Địa điểm: Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.

  • Người nhận bằng phải mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ; nếu nhận thay phải làm thủ tục uỷ quyền theo quy định của pháp luật (Liên hệ với Phòng Đào tạo để được hướng dẫn về mẫu Giấy ủy quyền).

Lưu ý:

- Sinh viên phải hoàn trả đầy đủ sách, tài liệu mượn tại Thư viện ĐHQGHN và BP Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế mới được nhận bằng tốt nghiệp (Xem danh sách sinh viên nợ sách tại đây).

- Sinh viên theo dõi công văn của Phòng Kế hoạch - Tài chính về việc đối chiếu nợ học phí tại website của Trường để hoàn thành việc nộp học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Số điện thoại Phòng Đào tạo: 04.37547506, máy lẻ 305, 315.

- Số điện thoại Phòng Kế hoạch - Tài chính: 04.37547506, máy lẻ 454

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.


Phòng Đào tạo - ĐHKT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn