Thông báo
Loading...
Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Kinh tế Chính trị

Ban hành kèm theo Quyết định số 718/QĐ-ĐT, ngày 12/3/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

>> Xem hoặc download thông tin chi tiết tại đây.


Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn