Thông báo
Loading...
Về các chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB-ĐHKT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

THÔNG BÁO

Về các chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN và Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản;

Năm học 2020-2021, trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản triển khai chương trình trao đổi sinh viên quốc tế dành cho những sinh viên đến từ những trường đại học đối tác. Sinh viên có thể được xem xét công nhận môn học tương đương sau khi hoàn thành kỳ học tại nước ngoài.

Yêu cầu tham dự chương trình:

1. Là sinh viên năm thứ 2 trở lên

2. Có kết quả học tập trung bình từ 2.8/4

3. Có khả năng học tập bằng tiếng Anh (trình độ IELTS tương đương 6.0)

4. Số lượng sinh viên tham dự chương trình: 2 sinh viên

Thời gian học trao đổi: học kì 1 năm học 2020

Kinh phí tham gia: Sinh viên được miễn hoàn toàn học phí và phí nhập học. Các chi phí khác bao gồm vé máy bay khứ hồi, ăn, ở, sinh hoạt phí, bảo hiểm… do sinh viên tự chi trả.

Ngoài ra, sinh viên có cơ hội nhận được học bổng JASSO có giá trị khoảng 80,000¥/tháng.

Các thông tin chi tiết về trường và chương trình học, xin mời xem trong tài liệu đính kèm.

Đề nghị các đơn vị thông báo tới sinh viên quan tâm đăng ký tham dự chương trình. Hồ sơ đăng ký bản cứng và bản mềm (cụ thể kèm theo thông báo này) gửi về Phòng NCKH&HTPT, Phòng 501 (Ms. Thu) trước 12h00 ngày 30/10/2019.

Thông tin chi tiết về chương trình xin liên hệ Ms. Hà Thị Minh Thu, Điều phối viên chương trình tại địa chỉ htmthu@vnu.edu.vn, ĐT: 092 924 3878.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, HTPT, T(7).

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG NCKH&HTPT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Đức Lâm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

(Kèm theo Thông báo số /TB-ĐHKT ngày tháng năm 2019 )

1- Đơn xin học trao đổi (theo mẫu) kèm danh sách các học phần dự kiến đăng ký học tại trường đối tác (nếu có)

2- Bảng điểm học tập (cập nhật đến trước kì học trao đổi)

3- Bản sao chứng chỉ tiếng Anh đạt IELTS 6.0 hoặc tương đương

4- Thư thể hiện mục tiêu học tập (Motivation letter)

5- Thư giới thiệu của giảng viên hướng dẫn (nếu có)

ĐHKT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn