Thông báo
Loading...
Lịch tuần BCN khoa KTCT từ 02/09/2019 đến 06/09/2019

Ban Chủ Nhiệm Khoa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Trần Đức Hiệp

Nghỉ lễ


Họp BCN khoa

Họp báo cáo tự đánh giá

Đi dạy


Họp hoàn thiện CTĐT

Đi dạy

Dạy Khoa Luật


Trần Quang Tuyến

Nghỉ lễ


Họp BCN khoa

Họp đối tác trung tâm


Đi dạy

Đi dạy


Hội đồng luận án TS


Pham Thị Hồng Điệp

Nghỉ lễ


Họp BCN khoa

Họp Đảng

Họp nhóm đề án ThS QLKD VHNT


 

Họp nhóm báo cáo tự đánh giá


Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn