Thông báo
Loading...
Danh sách đối tác của Khoa KTCT


1. Morris Altman
Dean & Head, Newcastle Business School
Professor of Behavioural & Institutional Economics
T: 61 (02) 4913 8155
E: morris.altman@newcastle.edu.au

Dundee University of Scotland

Nội dung: Cùng triển khai nghiên cứu về chủ đề Kinh tế hợp tác; Phối hợp tổ chức hội thảo/diễn đàn quốc tế tại VN về kinh tế hợp tác; Phối hợp đào tạo (đã kết nối để GS trao đổi trực tiếp với Hiệu trưởng và hiệu phó Anh Thu, trưởng phòng HTPT Cẩm Nhung)

2.Asoc. Prof. Huong Ha

Singapore University of Social Sciences

Head, Business Program, School of Business

huongha@suss.edu.sg

Nội dung: Phối hợp nghiên cứu về chủ đề Kinh tế hợp tác, trao đổi sinh viên thực tế thực tập ngắn hạn.

3.TS. Bùi Minh Tâm

Assistant Professor of Economics, Trường Đại học Srinakharinwirot, Bangkok, Thái Lan.

Nội dung: Seminar về các vấn đề khoa học tại Khoa, trường; Hợp tác nghiên cứu; Trao đổi sinh viên giữa hai trường; Nhận sinh viên sang học và chuyển đổi tín chỉ...

Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn