Thông báo
Loading...
Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị tham gia tập huấn giáo trình Kinh tế Chính trị Mác - Lênin

Thực hiện kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ ngày 12 đến 14 tháng 8 năm 2019, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Tập huấn chương trình, giáo trình các môn học lý luận chính trị” cho gần 1400 giảng viên lý luận chính trị khu vực phía Bắc.

Tham gia biên soạn giáo trình mới, Khoa Kinh tế Chính trị có PGS.TS. Phạm Văn Dũng. Trong quá trình biên soạn, Hội đồng chuyên môn đã tổ chức nhiều vòng lấy ý kiến các nhà khoa học, các giảng viên ngành Kinh tế Chính trị trong cả nước. Hội đồng cũng đã ghi nhận sự tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các thày giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Chính trị, đặc biệt là PGS.TS. Lê Danh Tốn, PGS.TS. Trần Đức Hiệp.

 

Các giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị có mặt từ rất sớm tham gia kỳ tập huấn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế, ngay từ học kỳ 1 năm học 2019-2020, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế sẽ đảm nhiệm giảng dạy học phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin trong tất cả các cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là trọng trách và cũng là niềm vui của cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị gắn với truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành. Để giảng dạy học phần này tốt nhất, các giảng viên của Khoa đã tích cực tham gia, lắng nghe và thảo luận sôi nổi về các nội dung, kết cấu, cách tiếp cận, sự phù hợp giữa lượng kiến thức và thời lượng phân bổ cho học phần…