Thông báo
Loading...
Nghiệm thu Đề tài QG 15.40 “Tham nhũng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Bằng chứng kinh tế lượng mới từ phân tích các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”

TS.Trần Quang Tuyến chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG Hà Nội mã số QG 15.40
Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2017, Trường ĐHKT đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG Hà Nội mã số QG 15.40 do TS Trần Quang Tuyến làm chủ nhiệm, thời gian từ tháng 12/2014 tới tháng 12/2016. Các thành viên khác của đề tài là TS Vũ Văn Hưởng ( Học Viện Tài Chính); TS Đoàn Thanh Tịnh ( Đại học Waikato, New Zealand); TS Trần Đức Hiệp và TS Lê Thị Hồng Điệp ( Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội). Hội đồng nghiệm thu đề tài bao gồm: TS Nguyễn Anh Thu-chủ tịch; TS Lê Trung Thành-ủy viên thư ký; TS Lưu Quốc Đạt-phản biện 1; TS Vũ Văn Hùng-phản biện 2; TS Nguyễn Mạnh Hải-ủy viên.

Mở đầu buổi nghiệm thu, TS Nguyễn Anh Thu-chủ tịch hội đồng đã giới thiệu khái quát về các quy trình và nội dung làm việc của các thành viên hội đồng. Tiếp theo đó, TS Trần Quang Tuyến đã giới thiệu khái quát về nội dung nghiên cứu và các phát hiện nghiên cứu chính và các hàm ý chính sách của đề tài. TS Tuyến đã nhấn mạnh tới tính mới của nghiên cứu qua việc sử dụng kết hợp hai bộ dữ liệu cấp độ thể chế và tham nhũng ở cấp tỉnh và dữ liệu về doanh nghiệp và các khoản trả phi chính thức ở cấp độ doanh nghiệp. Việc kết hợp hai bộ dữ liệu sẽ cho chúng ta thấy được các cấp độ tác động khác nhau của tham nhũng tơi hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Đặc biệt, Đề tài đã sử dụng các mô hình kinh tế lượng phù hợp như phương pháp biến công cụ (Instrumental variables method) và phương pháp hồi quy GMM để khắc phục tính nội sinh của biến số trả các khoản phi chính thức. TS Tuyến cũng cho biết nghiên cứu này không chỉ xem xét mức độ trả các khoản phi chính thức, mà còn xem xét từng loại hình phí phi chính thức ( trả phí phi chính thức cho các lĩnh vực khác nhau như thuế, hải quan, thủ tục hành chính,..) có tác động ra sao tới hiệu quả doanh nghiệp. Nghiên cứu này cho thấy mức độ trả các khoản phi chính thức ( đo bằng phần trăm doanh thu) có tác động tiêu cực giá trị gia tăng và hiệu quả tài chính (ROA) của doanh nghiệp. Hơn nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hầu hết các loại phí phi chính thức đều có tác động âm tới hiệu quả doanh nghiệp. Ngoài ra chất lượng thể chế cấp tỉnh ở một số chỉ số như tiếp cận đất đai, thủ tục hành chính có tác động tích cực tơi hiệu quả doanh nghiệp.

Hai phải biện là TS Lưu Quốc Đạt và TS Vũ Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả nghiên cứu và thành công xuất sắc đạt được của đề tài qua việc công bố 02 bài báo trên trên hai tạp chí ISI theo phân ngành kinh tế & kinh doanh ( Journal of Business EthicsEstudios de Economia) và 02 bài báo trên hai tạp chí trong nước chuyên ngành kinh tế ( Tạp chí Kinh tế & Phát triểnNghiên cứu Kinh tế). Các thành viên khác của hội đồng cũng đánh giá rất cao thành công của đề tài về mặt kho học cũng như các hàm ý chính sách cho thực tiễn ở Việt Nam. Hội đồng đã bỏ phiếu và điểm trung bình của đề tài là 94.5/100, đạt loại xuất sắc. Buổi nghiệm thu đã thành công tốt đẹp.

Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn