Thông báo
Loading...
Chức năng nhiệm vụ của Khoa Kinh tế Chính trị

Khoa Kinh tế Chính trị là tiền thân Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện tại Khoa Kinh tế Chính trị là một trong những khoa quan trọng của Trường Đại học Kinh tế. Từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, Khoa đã có truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển (1974-2019). Với những đặc thù riêng trong giảng dạy và nghiên cứu, những chức năng và nhiệm vụ của Khoa là hết sức quan trọng.
Trong lĩnh vực đào tạo, Khoa có nhiệm vụ đào tạo ra các chuyên gia kinh tế chính trị, quản lí kinh tế và cán bộ lãnh đạo có chất lượng cao, phẩm chất đạo đức tốt ở trình độ đại học và sau đại học phù hợp với yêu cầu của hội nhập quốc tế và sự phát triển của đất nước; cung cấp dịch vụ đào tạo theo các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ khoa học – công nghệ và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, Khoa đặt trọng tâm tiến hành nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ trên lĩnh vực kinh tế chính trị và quản lý kinh tế cơ bản và mũi nhọn, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, tham gia nghiên cứu để giải quyết các vấn đề do yêu cầu kinh tế - xã hội đặt ra.

 

Bên cạnh đó, Khoa còn chú trọng Hợp tác quốc tế và đào tạo nghiên cứu khoa học. Trên tinh thần nâng cao chất lượng và uy tín, Khoa chủ trương Hợp tác về đào tạo, nghiên cứ­­­u và triển khai ứng dụng; trao đổi thông tin khoa học và chuyển giao công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các doanh nghiệp và các tổ chức khác trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Khoa còn giữ vai trò tham gia tư vấn chính sách và các giải pháp thực hiện chính sách kinh tế - xã hội cho các cấp quản lý Nhà nước Trung ương và địa phương; tham gia tư vấn chiến lược và thực tiễn cho các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước về các vấn đề quản lý kinh tế.

Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn