Thông báo
Loading...
Ban Chủ nhiệm khoa KTCT

Chủ nhiệm khoa:
PGS.TS. Trần Đức Hiệp
ĐT: (84-24) 37547506 + 101
Email: hieptd@vnu.edu.vn
Phó chủ nhiệm khoa:
PGS.TS Phạm Thi Hồng Điệp ĐT: (84-24) 37547506 + 101Email: dieppth@vnu.edu.vn
Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn