Thông báo
Loading...
Tham gia vào xuất bản và bình duyệt các bài báo xuất bản tạp chí ISI, SCOPUS: một hoạt thiết thực trong Quốc tế NCKH của Khoa Kinh tế Chính trị.

Một trong những hoạt động quốc tế hóa NCKH của các trường đại học là việc các giảng viên gia tăng số lượng và chất lượng các xuất bản quốc tế như bài báo trong danh mục ISI, SCOPUS hay xuất bản các sách, chương sách ở các NXB uy tín; và tham gia làm thành viên ban biên tập hay được mời làm phản biện kín của các tạp chí quốc tế trong danh mục ISI, SCOPUS

Các giảng viên của khoa KTCT trong thời gian qua đã có những đóng góp tích cực vào việc quốc tế hóa NCKH của nhà trường. PGS.TS Nguyễn Trúc Lê được mời làm thành viên ban biên tập của tạp chí trong danh mục SCOPUS có tên Polish Journal of Management Studies. https://econpapers.repec.org/article/pczjournl/

Các giảng viên khác trong khoa cũng có nhiều ấn phẩm xuất bản trong tạp chi ISI, SCOPUS như PGS.TS Nguyễn Trúc Lê; TS Đỗ Anh Đức; PGS.TS Trần Đức Hiệp và TS Trần Quang Tuyến. Đặc biệt Khoa KTCT có nhiều bài báo được xuất bản trên những tạp chí ISI, SCOPUS với thứ hạng cao trong lĩnh vực chính sách, khoa học xã hội liên ngành, và kinh tế học như Land Use Policy; Social Indicators Research; Economic Research; Journal of Business Ethics; Journal of Happiness Studies; European Journal of Development Research. Hầu hết các bài báo quốc tế trong danh mục ISI, Scopus của Khoa phần lớn được xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín như Elsevier; Springer; Wiley; Taylor & Francis; Sage; Emerald; Degruyter hoặc xuất bản bởi các trường đại học uy tín như Liverpool của Anh Quốc hay Hitotsubashi của Nhật Bản.

Một đóng góp quan trọng khác của Khoa là nhiều giảng viên trong khoa đã có nhiều bài báo quốc tế trong cơ sở dữ liệu của IDEAS: một cơ sở dữ liệu lớn về các bài viết trong lĩnh vực kinh tế. Qua đó, khoa đã góp phần tích cực trong việc nâng cao thứ hạng của trường như là một tổ chức nghiên cứu kinh tế trong top 10 ( thứ hạng 6/10) trong số 42 tổ chức nghiên cứu kinh tế ở Việt Nam có đăng ký với IDEAS.

https://ideas.repec.org/top/top.vietnam.html

Trong thời gian tới, khoa tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động quốc tế hóa NCKH nói trên thông qua việc gia tăng hơn nữa số giảng viên tham gia vào hoạt động trên với chất lượng ngày càng cao hơn, thể hiện qua số lượng các ấn phẩm xuất bản quốc tế có chất lượng. Các giảng viên cũng tham gia nhiều hơn vào hoạt động bình duyệt bài báo với tư cách là ban biên tập và phản biện cho các tạp chí quốc tế uy tín. Qua đó nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên nói riêng, vị thế của khoa và trường nói chung trong bối cảnh quốc tế của nhà trường.


Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn