Thông báo
Loading...
Danh sách giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
Chủ nhiệm khoa, Chủ nhiệm bộ môn
2
Giảng viên
3
Giảng viên
4
Giảng viên
5
PGS.TS Lê Danh Tốn
Giảng viên
6
Phó chủ nhiệm khoa, Giảng viên
7
Giảng viên 
TT
Họ và tên
Chức vụ
1
Phó Hiệu trưởng, kiêm Chủ nhiệm bộ môn
2

 Giảng viên

3

 Giảng viên

4
 Giảng viên
5

 Giảng viên

6

 Giảng viên


TT
Họ và tên
Chức vụ
1
TS. Trần Đức Hiệp
Phó chủ nhiệm khoa, Giảng viên
2
TS. Lê Thị Hồng Điệp
Giảng viên
3
 
Giảng viên

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn