Thông báo
Loading...
Ban Chủ nhiệm KhoaChủ nhiệm khoa:
PGS.TS Phạm Văn Dũng

Phụ trách chung

ĐT: (84-4) 37547506 + 101

Phó chủ nhiệm khoa:
TS. Trần Quang Tuyến
Phụ trách NCKH&HTPT
ĐT: (84-4) 37547506 + 101
Email: tuyentq@vnu.edu.vn
Phó chủ nhiệm khoa:
TS. Trần Đức Hiệp
Phụ trách Đào tạo
ĐT: (84-4) 37547506 + 101
Email: hieptd@vnu.edu.vn


Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn