Thông báo
Loading...
Văn phòng Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐHKTTT
Họ và tên
Chuyên viên
1
Th.s Trần Thị Thu Hưởng
ĐT: 024.37547506 + 101
Email:huong_ttt@vnu.edu.vn
Trợ lý khoa
2 ThS.Nguyễn Vân Anh
ĐT: 024.37547506 + 101
Email: vananhnguyen@vnu.edu.vn
Trợ lý khoa
Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn