Thông báo
Loading...
Ban hành Quy định Công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Quyết định số 3602/QĐ-ĐHKT ngày 11/10/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định Công tác cố vấn học tập tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

>> Xem và tải quyết định tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn