Thông báo
Loading...
Lịch tuần BCN khoa KTCT từ 16/09/2019 đến 20/09/2019

Ban Chủ Nhiệm Khoa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Trần Đức Hiệp

Họp Ban chủ nhiệm khoa


Họp giảng dạy KTCT

Chấm đề cương NCS

Đi dạy 
 
Đi dạy

Chấm luận văn sơ bộ


Trần Quang Tuyến

Họp Ban chủ nhiệm khoa


Họp với đối tácĐi dạy

Đi dạy
Pham Thị Hồng Điệp

Họp Ban chủ nhiệm khoa

Làm việc với sở KHCN Hải Dương

Chấm thi

Chấm đề cương NCS

Họp triển khai chương trình KDVHNT


Rà soát báo cáo tự đánh giá


Hội đồng sơ bộ luận văn


Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn