Thông báo
Loading...
Lịch tuần BCN khoa KTCT từ 19/08/2019 đến 23/08/2019

Ban Chủ Nhiệm Khoa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Trần Đức Hiệp

Họp chuẩn bị đón sinh viên K64 KTCT CLC


Đón sinh viên K64 KTCT CLC


 
Họp về hoàn thiện chương trình đào tạo ngành KT ( báo cáo tự đánh giá)

Chấm luận văn sơ bộ

 

Gặp mặt sinh viên K64 Kinh tế CLC


Trần Quang Tuyến

Họp Nafosted
Họp với đối tác để mở lớp phương pháp nghiên cứu


Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn