Thông báo
Loading...
(Tuần 29 - Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 19/07/2019)

Ban Chủ Nhiệm Khoa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Trần Đức Hiệp

Seminar về mô hình SEM

Seminar về mô hình SEM

Hội đồng luận văn

Tổ chức cho cán bộ khoa đi thực tiễn và nghỉ hè

Tổ chức cho cán bộ khoa đi thực tiễn và nghỉ hè

Tổ chức cho cán bộ khoa đi thực tiễn và nghỉ hè

Tổ chức cho cán bộ khoa đi thực tiễn và nghỉ hè

Tổ chức cho cán bộ khoa đi thực tiễn và nghỉ hè

 

Tổ chức cho cán bộ khoa đi thực tiễn và nghỉ hè

Tổ chức cho cán bộ khoa đi thực tiễn và nghỉ hè

Trần Quang Tuyến

Hội đồng luận văn

Tiếp đoàn Mekong

Tiếp đoàn Mekong

Tổ chức cho cán bộ khoa đi thực tiễn và nghỉ hè

Tổ chức cho cán bộ khoa đi thực tiễn và nghỉ hè

Tổ chức cho cán bộ khoa đi thực tiễn và nghỉ hè

Tổ chức cho cán bộ khoa đi thực tiễn và nghỉ hè

Tổ chức cho cán bộ khoa đi thực tiễn và nghỉ hè

Tổ chức cho cán bộ khoa đi thực tiễn và nghỉ hè

Tổ chức cho cán bộ khoa đi thực tiễn và nghỉ hè

Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn