Thông báo
Loading...
Danh sách giảng viên khoa KTCT


 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp Chủ nhiệm bộ môn, Giảng viên

2

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê Hiệu trưởng, Giảng viên

3

TS. Đỗ Anh Đức

Phó Chủ nhiệm bộ môn, giảng viên

4

GS. TS. Phan Huy Đường

Giảng viên

5


TS. Hoàng Thị Hương Giảng viên

6

ThS. Ngô Đăng Thành

Giảng viên

7

TS. Trần Đức Vui

Giảng viên

Bộ môn Lịch sử Tư tưởng kinh tế và Lịch sử Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị

TT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ
1
PGS.TS. Trần Đức Hiệp
Chủ nhiệm khoa, Chủ nhiêm bmôn, Giảng viên
2
TS. Lê Thị Hồng Điệp
Giảng viên
3
Giảng viên


Bộ môn Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế Chính trị

TT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ
1
TS. Nguyễn Thuỳ Anh
Phó Chủ nhiệm bộ môn,Giảng viên
2
  Giảng viên
3
Giảng viên
4
Giảng viên
5
PGS.TS Lê Danh Tốn
Giảng viên
6
Phó Chủ nhiệm Khoa
7
Giảng viên

_________________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Kinh tế Chính trị

Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 100, Nhà E1, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 100, 101 - Fax: (84-24) 37546765

Website: www.ueb.edu.vn
; www.ueb.vnu.edu.vn
Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn