Thông báo
Loading...
Thông tin học bổng thạc sĩ, tiến sĩ tại ĐH HongKong

Thông tin chi tiết học bổng bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Trường ĐH Hongkong theo file đính kèm:
Đồng thời buổi Seminar học bổng của GS ĐH Hongkong dự kiến trao đổi chia sẻ và tư vấn về học bổng tại Việt Nam vào ngày 12/4/2017 (dự kiến)
ĐH Kinh tế-ĐHQGHN

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn