Thông báo
Loading...
Khoa Kinh tế chính trị tổ chức seminar khoa học cấp khoa về xây dựng đề cương Giáo trình Kinh tế chính trị hiện đại

PGS.TS Phạm Văn Dũng chủ trì buổi seminar khoa học cấp khoa
Ngày 08/03/2017, Khoa Kinh tế chính trị, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức seminar khoa học cấp khoa về việc xây dựng đề cương Giáo trình Kinh tế chính trị hiện đại. Tham dự buổi seminar có toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa và các nhà khoa học ở các trường, viện nghiên cứu.

Mở đầu buổi seminar, PGS.TS. Phạm Văn Dũng - Chủ nhiệm khoa đã nhấn mạnh sự cần thiết và ý nghĩa của việc xây dựng giáo trình Kinh tế chính trị hiện đại nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cũng như đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng sự tiếp thu cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.

PGS.TS. Phạm Văn Dũng đề cập đến bối cảnh thay đổi của thế giới đương đại và báo cáo vắn tắt đề cương Giáo trình Kinh tế chính trị hiện đại gồm các vấn đề mà thế giới hiện nay đang quan tâm: Kinh tế chính trị về nền kinh tế thị trường; Kinh tế chính trị về nền kinh tế thế giới hiện đại; Những vấn đề kinh tế chính trị chủ yếu của các nước đi sau, cụ thể như các vấn đề về Toàn cầu hóa và khu vực hóa, Các tổ chức kinh tế thế giới, Vai trò của các công ty xuyên quốc gia, Những vấn đề về kinh tế tri thức, cách mạng công nghiệp 4.0, An ninh phi truyền thống, Phát triển bền vững… cũng sẽ được đề cập trong giáo trình này.

Tiếp đó, các nhà khoa học tham gia buổi seminar đưa ra ý kiến và thảo luận một số vấn đề, cập nhật những khái niệm và học thuật mới để Kinh tế chính trị hiện đại được nhìn nhận dựa trên các quan điểm và học thuyết hiện đại.

 Các nhà khoa học thảo luận các vấn đề trong đề cương giáo trình

Giáo trình Kinh tế chính trị hiện đại được biên soạn sẽ mở ra một cách nhìn nhận mới về Kinh tế chính trị trong thời đại ngày nay và là tài liệu học tập, nghiên cứu hữu ích cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu.

L.T.Hiên

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn