Thông báo
Loading...
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “TẠI SAO NĂNG SUẤT QUAN TRỌNG?”

PGS.TS. Lê Văn Cường
Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo và kính mời các quý vị đại biểu, các thày cô giáo, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tới tham dự hội thảo trực tuyến (webinar) với chủ đề “Tại sao năng suất quan trọng?”.

Năng suất các yếu tố tổng hợp là một vấn đề được đề cập nhiều trong mục tiêu của các chương trình, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hay các địa phương gần đây như quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” có nêu mục tiêu cụ thể sau: góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của Năng suất các nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity – TFP) trong tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) lên 30% vào năm 2015 và lên ít nhất 35% vào năm 2020.

Vậy TFP ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển KT-XH của quốc gia, của các địa phương và của các doanh nghiệp? Kính mời quý vị đại biểu, các thày cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tham dự webinar của Khoa Kinh tế Chính trị lắng nghe ý kiến chuyên gia và chia sẻ những kiến thức thú vị và bổ ích.

* Thời gian: Từ 15h30 đến 17h30 thứ 5 ngày 24/12/2020

* Ngôn ngữ trình bày tại hội thảo: Tiếng Việt

* Địa điểm tham dự:

- Tại Văn phòng Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

- Hoặc tham dự qua Zoom tại địa chỉ sau: Meeting ID: 5657867147 Passcode: xdgu00

* Link đăng ký: https://bom.to/yjK5rHJl

* Diễn giả: GS. TS. Lê Văn Cường, Giáo sư danh dự (Emeritus Chair) tại Trường Kinh tế Paris (PSE), Đại học Paris 1 Pantheon-Sorbonne; Giám đốc nghiên cứu danh dự (Directeur de Recherche émérite) tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Pháp (CNRS); Giám đốc Trung tâm đào tạo và nghiên cứu nâng cao về Kinh tế và Khoa học dữ liệu (Center for Advanced Studies in Economics and Data Science - CASED) trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN, Hà Nội, Việt Nam).

Trân trọng kính mời.

KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn