Thông báo
Loading...
Đội ngũ giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị

Danh sách giảng viên Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp

Phó Chủ nhiệm khoa, Chủ nhiệm bộ môn
2

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

Hiệu trưởng, Giảng viên
3

GS. TS. Phan Huy Đường

Giảng viên

4

Giảng viên

5

ThS. Ngô Đăng Thành

Giảng viên

6
TS. Hoàng Thị Hương
Giảng viên
7
TS. Nguyễn Thị Hương Lan
Giảng viên
8
Nguyễn Đức Bảo
Giảng viên tập sự
9
Đỗ Hoàng Phương
Trợ giảng

______________

Danh sách giảng viên Bộ môn Lịch sử Tư tưởng kinh tế và Lịch sử Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tếTT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ
1

PGS.TS. Trần Đức Hiệp
Chủ nhiệm khoa, Giảng viên
2

TS. Lê Thị Hồng Điệp
Giảng viên
3
Giảng viên

_______________
Danh sách giảng viên bộ môn Kinh tế Chính trị Thế giới, Khoa Kinh tế Chính trị Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:

TT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ
1
PGS. TS. Phạm Văn Dũng
Giảng viên
2
TS. Nguyễn Thuỳ Anh
Phó Chủ nhiệm bộ môn,
Giảng viên
3
ThS. Lê Vân Anh
Giảng viên
4
ThS. Lã Thanh Bình
Giảng viên
5
PGS.TS Lê Danh Tốn
Giảng viên
6
TS. Nguyễn Thị Thu Hoài
Giảng viên
7
Giảng viên
8
Giảng viên
9
Giảng viên
10
Trợ giảng
11
Trợ giảng
12
Trợ giảng
13
Giảng viên tập sự

_________________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Kinh tế Chính trị

Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 100, Nhà E1, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 100, 101 - Fax: (84-24) 37546765

Website: www.ueb.edu.vn; www.ueb.vnu.edu.vn
 
Khoa Kinh tế Chính trị

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn