Thông báo
Loading...
Đội ngũ giảng viên khoa Kinh tế Chính trị

Đội ngũ giảng viên khoa Kinh tế Chính trị.
Danh sách giảng viên bộ môn Kinh tế Chính trị Thế giới, Khoa Kinh tế Chính trị Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:

TT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ
1
Giảng viên
2
Phó Chủ nhiệm bộ môn, Giảng viên
3
Giảng viên
4
Giảng viên
5

PGS.TS Lê Danh Tốn
Giảng viên
6
Giảng viên
 
 
7
 
 
 
 
Giảng viên
 
 
8
 
 
 
TS. Hoàng Triều Hoa
 
 
Giảng viên
 
 
9
 
 
 
Nguyễn Anh Tuấn
 
 
Giảng viên
 
 
10
 
 
 
Nguyễn Thị Lan Hương
 
 
Trợ giảng
 
 
11
 
 
 
Nguyễn Thị Thùy Linh
 
 
 Trợ giảng
 
 
12
 
 
 
Trợ giảng

 

_________________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Kinh tế Chính trị

Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 100, Nhà E1, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 100, 101 - Fax: (84-24) 37546765

Website: www.ueb.edu.vn; www.ueb.vnu.edu.vn

Danh sách giảng viên Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế

 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

 

1

 

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp

Phó Chủ nhiệm khoa, Chủ nhiệm bộ môn

 

2

 

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

Hiệu trưởng, Giảng viên

 

 
3

TS. Đỗ Anh Đức

Giảng viên

 

4

GS. TS. Phan Huy Đường

Giảng viên

 

 5

 

 

 

Giảng viên

 

6

ThS. Ngô Đăng Thành

 

Giảng viên

 
 
7
 
 TS. Hoàng Thị Hương Giảng viên
 
 
8
TS. Nguyễn Thị Hương LanGiảng viên

______________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Quản lý Kinh tế,  Khoa Kinh tế Chính trị Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 100, Nhà E1, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 100, 101


Danh sách giảng viên Bộ môn Lịch sử Tư tưởng kinh tế và Lịch sử Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế

TT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ
 
 
1

TS. Trần Đức Hiệp
Chủ nhiệm khoa, Giảng viên
 
 
2
 

TS. Lê Thị Hồng Điệp
Giảng viên
 
 
3
 
Giảng viên

_______________

Địa chỉ liên hệ:

 

Bộ môn Lịch sử học thuyết kinh tế và Lịch sử Kinh tế

Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 100, Nhà E1, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 100, 101 - Fax: (84-24) 37546765

Website: http://ueb.vnu.edu.vn;  http://ktct.ueb.edu.vn
 
 
 
 
 
 
 
Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn