Thông báo
Loading...
Các bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2018

Danh sách các bài báo đăng các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN năm 2018

STT

Tác giả

Tên bài báo

Xuất bản tại tạp chí

7

Tran Quang Tuyen, Tran Lan Anh,

Phạm Minh Thai &

Vu Van Huong

Local governance and occupational choice among young people: First evidence from Vietnam

Children and Youth Services Review

8

Nguyen Tuan Anh,

Tran Quang Tuyen,

Vu Van Huong &

Luu Quoc Dat

Housing satisfaction and its correlates: a quantitative study among residents living in their own affordable apartments in urban Hanoi, Vietnam

International Journal of Sustainable Urban Development

18

Tran Quang Tuyen,

Nguyen Viet Thanh

Forestland and household livelihoods in the North Central Provinces, Vietnam

Land Use Policy, August, 2018

19

Tran Quang Tuyen,

Tran Lan Anh,

Pham Minh Thai,

Vu Van Huong

Local governance and occupational choice among young people: first evidence from Vietnam

Children and Youth Services Review, May, 2018

20

Đoan Thanh Tinh,

Tran Quang Tuyen,

Nguyen Thi Hien

Provincial competitiveness and labour market returns in Vietnam.

Hitotsubashi Journal of Economics, December, 2018

21

Tran Anh Tai,

Tran Quang Tuyen,

Tran The Nu &

Nguyen Thi Hai

The role of education in the livelihood of households in the Northwest region, Vietnam

Educational Research for Policy and Practice, November 15, 2018

22

Nguyen Minh Thanh,

Tran Quang Tuyen,

Do Thanh Long

Government Support and Firm Profitability in Vietnam

Comparative Economic Research, Volume 21, Number 4, 201, December,2018

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn