Thông báo
Loading...
Văn phòng Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐHKT


TT
Họ và tên
Chuyên viên
1
TS. Hoàng Triều Hoa
ĐT: 024.37547506 + 100
Email:hoaht@vnu.edu.vn
Trợ lý đào tạo
2 ThS.Nguyễn Vân Anh
ĐT: 024.37547506 + 100
Email: vananhnguyen@vnu.edu.vn
Trợ lý hành chính, website
Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn