Thông báo
Loading...
Đẩy mạnh hoạt động thực tế tại doanh nghiệp và gắn kết giảng viên với các nghiên cứu sinh ngành Quản lý Kinh tế


Quản lý Kinh tế là một trong những ngành học sau đại học thu hút đông đảo nhất các học viên cao học và nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và Trường Đại học Kinh tế nói riêng. Khoa Kinh tế Chính trị tự hào được dẫn dắt nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học đang giữ các chức vụ quan trọng tại các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp lớn trong phạm vi cả nước.

Với mong muốn tiếp tục giữ uy tín đối với ngành học cùng tâm huyết của các cán bộ, giảng viên trực tiếp tham gia công tác giảng dạy, Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị chủ trương đẩy mạnh các hoạt động thực tế tại doanh nghiệp. Hoạt động này không chỉ giúp tăng cường gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn trong hoạt động giảng dạy, đào tạo mà còn là biện pháp hiệu quả giúp tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ giữa Bộ môn với các nghiên cứu sinh và cao học viên.

Trong các ngày 29 và 30/7/2019 vừa qua, Bộ môn Quản lý Kinh tế cùng các nghiên cứu sinh đã có chuyến thực tế kết hợp seminar khoa học đầy ý nghĩa tại thành phố cảng Hải Phòng.

 

Seminar khoa học trong không gian gần gũi và ấm áp