Thông báo
Loading...
Lịch làm việc của BCNK từ ngày 13/05/2019 đến 17/05/2019

Ban Chủ Nhiệm Khoa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Trần Đức Hiệp

Đi dạy tại giảng đường

Kiểm tra tiến độ mở mới chương trình đào tạo

BCN làm việc tại khoa

Dự giờ cán bộ

Triển khai thực hiện chương trình kinh tế CLC

Triển khai thực hiện chương trình kinh tế CLC

Đi dạy tại giảng đường

Nghiệm Thu đề cương kinh tế

Dự giờ cán bộ

Xây dựng kế hoạch thực tập thực tế SV

Trần Quang Tuyến

BCN làm việc tại khoa

BCN làm việc tại khoa

Họp đề tài

Họp đề tài

Họp đề tài

Họp đề tài

BCN làm việc tại khoa

BCN làm việc tại khoa

BCN làm việc tại khoa

BCN làm việc tại khoa

Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn