Thông báo
Loading...
Hướng dẫn về việc công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở đại học quốc gia Hà Nội

Văn bản này hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ( gọi chung là người học), nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triền công nghệ trình độ cao và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế và định hướng đổi mới sang tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội ( ĐHQGHN)

Xêm thêm: http://ueb.edu.vn/Uploads/Article/ktct_tbbt/2018_1/File/Huong-dan-ho-tro-cong-bo-quoc-te-va-dang-ky-quyen-so-huu-tri-tue 70HD-dHQGHN-03012018-.PDF


Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn