Thông báo
Loading...
Thống kê bài báo quốc tế trong danh mục ISI/SCOPUS của khoa Kinh tế Chính trị từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017

SỐ THỨ TỤ

TÁC GIẢ CHÍNH

Tên bài báo

Tên tạp chí/Nhà xuất bản

Tạp chí trong danh mục ISI/SCOPUS

XẾP HẠNG

1

Tran, T. Q., Nguyen, C. V., & Van, H. V

Does Economic Inequality Affect Quality of Life of Older People in Rural Vietnam?

Journal of Happiness Studies

Srpringer Netherlands

ISI/SCOPUS

Q1 SCIMAGO và ISI

2

Nguyen, A. T., Tran, T. Q., Vu. H.V & Luu. D.Q,.

Housing satisfaction and its correlates: a quantitative study among residents living in their own affordable apartments in urban Hanoi, Vietnam

International Journal of Urban Sustainable Development

Taylor & Francis, UK

SCOPUS

Q2 SCIMAGO

3

Nguyen, T. L., Van, H. V., Tran, T. Q., & Nguyen, L. D

Does Rising Import Competition Harm Vietnam's Firm Employment of the 2000s

Economic Research-Ekonomska Istraživanja

Taylor & Francis, UK

ISI/SCOPUS

Q3 SCIMAGO và ISI

4

Ha V.H & Tran, T.Q

International Trade and Employment: A Quantile Regression Approach

Journal of Economic Integration

Sejong University, South Korea

SCOPUS

SCIMAGO

5

Tran, T. Q. & Van, H. V.

A micro-econometric analysis of housing and life satisfaction among the Vietnamese elderly

. Quality & Quantity: An international Journal of Methodology

Springer Netherlands

ISI/SCOPUS

Q2 SCIMAGO và ISI

6

Doan, T., Quan, L & Tran, T.Q., (2017).

Lost in Transition: Declining Returns to Education in Vietnam

European Journal of Development Research.

Springer Netherlands

ISI/SCOPUS

Q1 SCIMAGO

7

Huong Nguyen Le Nguyen, Anh Do, Long Nguyen

Prioritization of Factors Impacting on Water Security using Analytic Hierarchy Process Method

Asian Journal of Scientific Research

ANSInet, Pakistan

SCOPUS

Q3 SCIMAGO

Tên bôi đậm là tác giả của Khoa Kinh tế Chính trị.


Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn