Thông báo
Loading...
Lịch làm việc của BCNK từ ngày 06/11/2017 đến 10/11/2017

Ban Chủ Nhiệm Khoa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Trần Đức Hiệp

Đi dạy tại Giảng đường

BCN làm việc tại khoa

Đi dạy tại Giảng đường

Hội nghị giao ban Trường tháng 11

Họp Hội đồng duyệt tên đề tài luận văn thạc sĩ

BCN làm việc tại khoa

Họp về các chương trình liên ngành, 3 tây

BCN làm việc tại khoa

BCN làm việc tại khoa

BCN làm việc tại khoa

Trần Quang Tuyến

Họp chỉ đạo về công tác truyền thông và tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm

Họp hội đồng luận văn

BCN làm việc tại khoa

Đi dạy tại Giảng đường

Đi dạy tại Giảng đường

BCN làm việc tại khoa

BCN làm việc tại khoa

BCN làm việc tại khoa

BCN làm việc tại khoa

BCN làm việc tại khoa

Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn