Thông báo
Loading...
Giảng viên Khoa KTCT tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị hè 2017

Hai giảng viên của Khoa Kinh tế Chính trị là PGS.TS Phạm Văn Dũng và TS Trần Quang Tuyến đã tham dự khóa tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị hè 2017 tại Đồ Sơn, Hải Phòng từ ngày 6/8-8/8 năm 2017. Nội dung buổi tập huấn nhằm cung cấp cho các giảng viên các thông tin về tình hình quốc tế và trong nước nửa đầu năm 2017, về một số chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, các vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới. Đặc biệt, khóa tập huấn chung cấp và phân tích các nội dung liên quan tới Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; và Nghị quyết số 11-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Chủ đề về đổi mới việc học tập và giảng dạy các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng được bàn thảo, lấy ý kiến và tranh luận sôi nổi.

Khóa học đã kết thúc vào sang ngày 8/9/2017 và buổi chiều các học việc tham dự viết bài thu hoạch cho khóa học. Việc tham dự khóa học có giá trị hữu ích cho việc triển khai các công việc đào tạo và NCKH của Khoa Kinh tế Chính trị trong năm học.


Trần Quang Tuyến

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn