Thông báo
Loading...
Danh sách khen thưởng sinh viên cuối khóa QH 2013 KT

TT

Mã SV

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

ĐTB toàn khóa

Điểm rèn luyện toàn khóa

Diện khen thưởng

1

13050014

Trương Quế Hằng

25/11/1995

Phó Bí thư lớp

(4 năm)

3.66

91

SV học tập xuất sắc

2

13050050

Phạm Thị Yến

12/03/1995

-Bí thư lớp (4 năm)

-Phó Bí thư Liên Chi (2 năm)

3.56

90

SV Giỏi

3

13050008

Trương Thị Diện

02/09/1994

Lớp phó

(năm 3,4)

3.51

87

4

13050507

Nguyễn Thị Thu Hà

05/03/1995


3.49

81

5

13050005

Nguyễn Thị Cải

04/08/1995


3.34

86

5

13050035

Đinh Thị Quý

22/04/1995

Ủy viên BCH

(4 năm)

3.32

84

6

13050007

Nguyễn Xuân Đài

15/08/1993

-Lớp phó (năm 2)

-Hội SV (năm 3)

3.27

80

7

13050050

Phạm Thị Yến

12/03/1995

-Bí thư lớp (4 năm)

-Phó Bí thư Liên Chi

(2 năm)

3.56

90

SV là cán bộ tích cực

8

13050008

Trương Thị Diện

02/09/1994

Lớp phó

(năm 3,4)

3.51

87

SV có hoàn cảnh khó khăn học tập tốt


Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn