Thông báo
Loading...
Thông báo cử sinh viên tham dự buổi giới thiệu chương trình học bổng Trường ĐH Hồng Kông năm 2017

                    Thực hiện nội dung công văn số 1155/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 04/04/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cử sinh viên tham dự buổi giới thiệu chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Hồng Kông năm 2017, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện cử sinh viên tham dự chi tiết như sau:

         - Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 11/05/2017 (Thứ Năm).
         - Địa điểm: Phòng 901 – Tầng 9 Nhà điều hành ĐHQGHN,144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội.
         - Số lượng: Cử sinh viên năm thứ 3, thứ 4:

Khoa/Viện

Số lượng sinh viên

Số lượng học viên

Số lượng NCS

Khoa KTCT:

2

1

1

Khoa TCNH:

3

1

0

Viện QTKD:

3

1

1

Khoa KTQT

3

1

1

Khoa KTKT

2

0

0

Khoa KTPT:

2

0

0

Các Khoa/Viện lập danh sách SV, HV, NCS tham dự theo mẫu sau và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất 15h00 ngày 27/04/2017.

TT

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Địa chỉ/ Điện thoại/ Email

1

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CTSV.C6.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CT&CTSV

ThS. Bùi Hồng Cường


Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn