Thông báo
Loading...
Chương trình đào tạo thạc sĩ tại Korea University do Quỹ PonyChung tài trợ năm 2017.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: /ĐHKT-CTSV

V/v chương trình đào tạo thạc sĩ tại Korea University do Quỹ PonyChung tài trợ năm 2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Hà Nội, ngày tháng năm 2017


Thực hiện nội dung công văn số 506/ĐHQGHN-CTSV ngày 20/02/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về chương trình đào tạo thạc sĩ tại Korea University do Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc tài trợ, nhà Trường đề nghị các Khoa xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét:

- Sinh viên đã được nhận học bổng Pony Chung, Hàn Quốc đang học năm thứ tư hoặc đã tốt nghiệp đại học.

- Có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên;

- Có kết quả học tập tốt và có kế hoạch, mục tiêu quyết tâm theo đuổi chương trình;

- Có sức khỏe và đạo đức tốt;

- Có đủ điều kiện làm visa.

2. Chương trình đào tạo:

- Thời gian đào tạo: 02 năm (từ 1/9/2017 đến 31/8/2019).

- Ngành học: xem tài liệu đính kèm.

3. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia chương trình

- Được hỗ trợ 900,000 KRW mỗi tháng, bao gồm tiền nhà ở (ký túc xá cho sinh viên quốc tế tại Đại học Korea University) và tiền sinh hoạt phí.

- Được cấp vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Hàn Quốc;

- Được hỗ trợ chi phí in luận văn: 500,000 KRW

- Miễn học phí, phí đăng ký.

4. Hồ sơ xét duyệt học bổng: theo hướng dẫn tại tài liệu Checklist for Application DocumentsAdmission Application Form for International Students được gửi kèm công văn này.

- Thông tin chi tiết liên quan đến chương trình xin xem tài liệu đính kèm:

- Tất cả các giấy tờ yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ tại Korea University năm học 2017, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các Khoa lập danh sách sinh viên (kèm hồ sơ) và gửi về Phòng CT và CTSV muộn nhất 15h00 ngày 10/03/2017.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: văn thư, CTSV.C2.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CT&CTSV

ThS. Bùi Hồng Cường


Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn