Chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013- 2014

 Cập nhật lúc 15:18, Thứ Tư, 03/07/2013 (GMT+7) 

Chiều ngày 2/7/2013, tại Văn phòng khoa Kinh tế Chính trị- Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN đã tổ chức buổi họp chuyên môn đề ra chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ cho năm học 2013- 2014. Tại buổi họp có sự tham gia của PGS.TS Phạm Văn Dũng - Chủ nhiệm Khoa KTCT, TS.Nguyễn Trúc Lê- Phó Chủ nhiệm Khoa KTCT và toàn bộ các thầy cô giảng viên Khoa KTCT.

Căn cứ vào báo cáo tổng kết năm học 2012- 2013, tại buổi họp PGS.TS Phạm Văn Dũng - Chủ nhiệm Khoa KTCT đã đề ra những chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ cho năm học 2013- 2014.

 

      1.  Về Đào Tạo:                                                                                                                              

         -    Sinh viên trúng tuyển nhập học hệ chuẩn: 50

         -    Học viên cao học trúng tuyển nhập học: 245, trong đó: 240 Thạc sĩ và 5 Tiến sĩ

         -    Tỷ lệ SV tốt nghiệp (đạt được các CĐR) đúng thời hạn: 90%  

         -    Tỷ lệ HVCH/NCS tốt nghiệp (đạt được các CĐR) đúng thời hạn: 90%

         -    Ngành Đào tạo mở mới: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế

        -    Đề cương môn học theo tín chỉ được xây dựng mới và ban hành: 16, trong đó: 4 đề cương cử nhân (bắt đầu từ tháng 10/2013 đến tháng 2/2014) và 12 đề cương sau Đại học (bắt đầu từ tháng 6/2013 đến tháng 9/2013).

         -     Giáo trình được biên soạn: 2 (từ 10/2013 đến 10/2014).

         -      Sách chuyên khảo được biên soạn: 1.

      2.   Về Nghiên cứu Khoa học:

         -      Đề tài KHCN các cấp: + Đề tài nhóm B: 1

                                                + Đề tài nhóm C: 4

         -      Đề tài NCKH đăng ký mở mới: + Đề tài nhóm A: 1

                                                            + Đề tài nhóm B: 1

         -      Công trình khoa học: + Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế: 2

                                         + Bài báo đăng trên tạp chí trong nước: 20

         -       Hội thảo cấp Khoa: 4, trong đó: bộ môn QLKT: 2, Bộ môn KTCT thế giới: 2

         -       Nghiên cứu khoa học sinh viên: 10

         -       Học viên cao học và Nghiên cứu sinh tham gia NCKH: 5

      3.   Hợp tác - phát triển:

       -     Giáo viên, cán bộ tham gia các chương trình trao đổi hợp tác với đối tác: 1 lượt (TS.Phạm Thị Hồng Điệp)

      4.   Tổ chức nhân sự:

         -       Tỷ lệ GV có trình độ TS: 64%

         -       Tỷ lệ GV có trình độ PGS: 21%

         -       Tỷ lệ GV có thể giảng dạy chuyên môn bằng TA: 29%

         -       CB được phát triển thành CB đầu đàn: 1

      5.   Tạp chí xuất bản:

        -       Giáo trình được xuất bản: 2 (PGS.TS Phan Huy Đường)

        -       Sách chuyên khảo/ tham khảo được xuất bản: 1 (PGS.TS Phan Huy Đường)

100% thành viên tham gia buổi họp đều đã nhất trí với những chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ được đề ra. Cuối buổi họp PGS.TS Phạm Văn Dũng - Chủ nhiệm Khoa KTCT cảm ơn sự tham gia có mặt của tất cả các thầy cô và đề nghị các thầy cô cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm học tới.

 

Thu Phương (QH-2011-E Kinh tế)

 

Các bài viết khác
« Đầu  Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Tiếp Cuối »