Thông báo
Loading...
  Tin tức

Tăng trưởng năng suất lao động tại Việt Nam trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: thực trạng và chính sách
Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế-xã hội kể từ công cuộc Đổi mới năm 1986. Trong ba thập kỉ qua, thu nhập bình quân của hộ gia đình Việt Nam đã tăng gấp bốn lần và tỷ lệ nghèo đói đã giảm mạnh từ 50% xuống còn khoảng 2%.

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO
Với mục đích nhận diện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư dưới góc độ Kinh tế Chính trị, những điều kiện cần thiết để tiếp cận và thực hiện cuộc cách mạng này; những cơ hội, thách thức và định hướng lớn nhằm thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam, Khoa Kinh tế Chính trị tổ chức Hội thảo, chủ đề "Cách mạng công nghiệp - Tiếp cận dưới góc độ Kinh tế Chính trị''

Quay lại giảng đường học, sinh viên Kinh tế chủ động phòng dịch Covid
Ngay sau khi biết tin sinh viên trở lại giảng đường học tập từ ngày 14/9/2020, sinh viên Đỗ Ngọc Linh QH-2019 Kinh tế CLC4 đã vận động gia đình tài trợ 200 lọ nước rửa tay khô sát khuẩn để trang bị tại các giảng đường của Trường phòng dịch Covid-19.

  Tin tức ĐHKT
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn