Thông báo
Loading...
  Tin tức

ĐHKT điều chỉnh điểm ngưỡng tuyển và lịch tiếp nhận bổ sung thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào hệ đại học chính quy đợt 1 năm 2016
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh điểm ngưỡng tuyển và lịch tiếp nhận bổ sung thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2016 như sau:

  Tin tức ĐHKT
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn