Thông báo
Loading...
  Tin tức

Giới thiệu kết quả công bố quốc tế mới của giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị
Bất bình đẳng kinh tế có tác động tới chất lượng cuộc sống của người cao tuổi ở nông thôn Việt Nam?

Nghiệm thu Đề tài QG 15.40 “Tham nhũng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Bằng chứng kinh tế lượng mới từ phân tích các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”
Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2017, Trường ĐHKT đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG Hà Nội mã số QG 15.40 do TS Trần Quang Tuyến làm chủ nhiệm, thời gian từ tháng 12/2014 tới tháng 12/2016. Các thành viên khác của đề tài là TS Vũ Văn Hưởng ( Học Viện Tài Chính); TS Đoàn Thanh Tịnh ( Đại học Waikato, New Zealand); TS Trần Đức Hiệp và TS Lê Thị Hồng Điệp ( Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội). Hội đồng nghiệm thu đề tài bao gồm: TS Nguyễn Anh Thu-chủ tịch; TS Lê Trung Thành-ủy viên thư ký; TS Lưu Quốc Đạt-phản biện 1; TS Vũ Văn Hùng-phản biện 2; TS Nguyễn Mạnh Hải-ủy viên.

  Tin tức ĐHKT
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn