Thông báo
Loading...
  Tin tức

Seminar khoa học với chủ đề “Các vấn đề trong giảng dạy kinh tế chính trị”
Ngày 10/05/2016, Khoa Kinh tế Chính trị tổ chức Seminar khoa học với chủ đề “Các vấn đề trong giảng dạy kinh tế chính trị”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi Hội thảo Nhận diện Kinh tế chính trị hiện đại của Khoa Kinh tế Chính trị, được tổ chức định kỳ từ năm 2015 đến nay.

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa KTCT năm học 2015-2016
Ngày 28/4/2016, Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức thành công “Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa năm học 2015 - 2016” tại văn phòng khoa KTCT.

Bàn về chủ đề tham nhũng, loại hình tham nhũng và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp
Sáng 14/4/2016, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tham nhũng, loại hình tham nhũng và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp: Bằng chứng mới từ một nước chuyển đổi”.

  Tin tức ĐHKT
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn