Thông báo
Loading...
  Tin tức

Về việc nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2016
Thông báo số 5751/TB-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Về việc cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2014-2015
Quyết định số 5158/QĐ-ĐHKT ngày 11/12/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

  Tin tức ĐHKT
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn