Thông báo
Loading...
  Tin tức

Mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 21/02/2017, Giám đốc ĐHQG Hà Nội đã ký quyết định số 558-QĐ/ĐHQGHN ban hành chương trình đào tạo tiến sĩ Quản lý Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức đào tạo thạc sĩ Kinh tế chính trị dành cho cán bộ cấp quận, huyện của Hà Nội
Từ năm 2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức đào tạo Thạc sĩ Kinh tế Chính trị dành cho cán bộ lãnh đạo và quản lý các Quận, Huyện của Hà Nội.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017g Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh sau đại học (SĐH) đợt 1 năm 2017 như sau:

  Tin tức ĐHKT
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn