Thông báo
Loading...
  Tin tức

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa KTCT năm học 2015-2016
Ngày 28/4/2016, Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức thành công “Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa năm học 2015 - 2016” tại văn phòng khoa KTCT.

Bàn về chủ đề tham nhũng, loại hình tham nhũng và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp
Sáng 14/4/2016, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tham nhũng, loại hình tham nhũng và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp: Bằng chứng mới từ một nước chuyển đổi”.

  Tin tức ĐHKT
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn