Kỷ yếu lớp QH-2010-E KTCT

Kỷ yếu lớp QH-2010-E KTCT

Những sinh viên năm cuối Khoa KTCT chụp bộ ảnh kỉ yếu lưu lại kỉ niệm đẹp nhất của thời sinh viên ..

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Khoa Kinh tế Chính trị cung cấp các chương trình đào tạo Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, ..

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Khoa Kinh tế Chính trị có thế mạnh về nghiên cứu khoa học với nhiều công trình nghiên cứu đạt giải ..