Kỷ yếu QH-2011E Kinh tế

Kỷ yếu QH-2011E Kinh tế

 Sinh viên lớp QH-2011E Kinh tế trẻ trung rạng rỡ trong bộ ảnh kỷ yếu  

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Khoa Kinh tế Chính trị cung cấp các chương trình đào tạo Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, ..