Thông báo
Loading...
  Tin tức

Hướng dẫn làm thủ tục nhập học và một số lịch quan trọng đầu năm cho sinh viên khóa chính quy QH-2019-E
Nhằm chuẩn bị và thực hiện tốt công việc đón sinh viên khoá QH-2019-E, Ban giám hiệu hướng dẫn làm thủ tục nhập học và một số lịch quan trọng đầu năm cho sinh viên như sau:

Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị tham gia tập huấn giáo trình Kinh tế Chính trị Mác - Lênin
Thực hiện kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ ngày 12 đến 14 tháng 8 năm 2019, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Tập huấn chương trình, giáo trình các môn học lý luận chính trị” cho gần 1400 giảng viên lý luận chính trị khu vực phía Bắc.

  Tin tức ĐHKT
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn