Thông báo
Loading...
  Tin tức

"Mềm hóa" các môn chính trị để khơi dậy tình yêu trong sinh viên
Ngày 03/01/2020, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Toạ đàm Khoa học “Giảng dạy Kinh tế Chính trị Mác - Lênin theo chương trình mới” với mục đích khơi dậy tình yêu trong sinh viên đối với các bộ môn chính trị trước đây được cho là "khô cằn, khó học".

Đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ đợt 1 năm 2020
Thông báo số 3029/TB- ĐHKT ngày 7/10/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

  Tin tức ĐHKT
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn